Akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni, Miért küzdünk ROSSZ kapcsolatért? - Index Fórum


Az étertest ugyanis valójában a tudat küszöbén túl van.

A Megrendelő jelen okirat aláírásával általános jogi felelőssége tudatában kijelenti és nyilatkozza, hogy Őt a Szolgáltató teljes körben, a kellő mértékben felvilágosította. Vele megértette a tevékenység részleteit, a szükséges vizsgálatokat és a lehetséges beavatkozásokat, a javasolt gyógymódokat, illetve a helyette alkalmazható lehetséges eljárásokat, valamint felvilágosította mindezekkel járó kockázatokról és szövődményekről, a várható gyógy tartamról. A szolgáltatás ellenértékéről: a Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt a honlapján és a rendelőjében kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.

Az emberi lények tudatába nem jut el, amikor az erők ezen a hordozón át áradnak, és a legközelebbi, ami a tudatunkba lejut róla az az, amikor vitalitásról vagy a vitalitás hiányáról beszélnek.

A fizikai test akkor érezteti jelenlétét, amikor valami rosszul megy, vagy akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni egyik vagy másik étvágyunk miatt túlterheltek leszünk.

A helyzet azonban különbözik az asztráltest esetében, mert az a többség számára a tapasztalatok hordozója és legtöbben itt töltik el tudatos életük legnagyobb részét, észlelve testük és rezgésük reakcióit a boldogság és nyomorúság, az elégedettség és elégedetlenség, a biztonság és kétség, a bátorság és félelem két pólusa között.

Ez valójában azt jelenti, hogy az érzelmi érzéki hordozó benne rejlő ereje és élete uralja az élet-kifejezést és alakítja az inkarnált lélek élettapasztalatát. Éppen ezért értékes lehet számunkra megérteni valamit abból, hogy mik ezek az erők, honnan származnak és hogyan hatnak, illetve hatnak vissza az emberre.

Ez jelenti az ő harcmezejét és ugyanakkor ez jelenti győzelmei színterét.

akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni

Azzal kezdjük, hogy tanácsos szem előtt tartani, hogy minden asztrális energia a naprendszer asztrális energiájának része, és éppen ezért: 1. Egy emberi lény érző teste atom a planetáris Logosz érző testének anyagában 2.

SWAMI BHAKTANANDA - A szexuális önkontroll (brahmacarya) - SATYANANDA YOGA - BIHAR YOGA TRADÍCIÓ

A planetáris Logosz érző teste ezt a kifejezést sokkal jobban szeretem, mint az asztrált és a továbbiakban ezt is fogom használni a szoláris Logosz érző testének egy aspektusa - nem egy atomja 3.

Ezt viszont befolyásolják - és egyúttal csatornái is azoknak - az érző erők, amelyek a mi teljes naprendszerünkön kívül lévő távoli energia központokból sugároznak ki. Ha ezt észben tartjuk, magától értetődővé válik, hogy az ember, lévén apró töredéke egy távoli nagyobbnak, ami viszont egy még távolabbi hordozó részét alkotja, egy sokkal nagyobb és összetettebb erőtalálkozási pont, mint amit az agy felismerni képes.

Innen adódik problémájának összetettsége és innen adódik minden lehetőség, ami az általunk beavatásnak nevezett tudatkitágulásokból bontakozik ki. Minden energiaáram, amely átömlik vágy és érzéki reagáló testén, nem más mint ösvény, amely szélesebb és egyre szélesedő kapcsolatok és megismerések felé vezeti. Ebben áll az emberi lények többsége számára a védelem, abban a tényben ugyanis, hogy még csak egy olyan apparátussal rendelkezik, amely nem alkalmas azoknak a végtelen lehetőségeknek regisztrálására, amelyeket ezek a megvalósítási sugárutak felajánlanak.

Amíg az ember értelmi berendezése nem lesz kellően megnyílt és ellenőrzött, addig nem lesz lehetősége, hogy helyesen értelmezze és megfelelően alkalmazza az információkat, amelyeket érzéki reakcióinak teste már tudna ugyan, de szerencsére még nem közvetít hozzá. Eltekintve a planetáris, szoláris és kozmikus energiák állandó cirkulációjától az asztráltesten át, minden emberi lény hozzájutott a nagyobb Egészből elegendő asztrális energiához, hogy vele felépítse a maga egyéni és önálló asztráltestét, amely az ő saját hangjára reagál, saját különleges minőségével van átszínezve, és amely korlátozza őt vagy sem a fejlődés létráján elért helye szerint.

A kellemetlen lehelet okai és kezelése

Ez képviseli az ő asztrális határkörét, meghatározva az élettapasztalatokra adott érzelmi válaszok határát és a maga minőségével megtestesítvén vágyvilágának körét, de ugyanakkor jelentős kiterjedésre képes, fejlődésre, átalakulásra és irányításra a mentáltest és a lélek indítékai alapján. Az ő és a fizikai sík élettapasztalatai közötti összjátéknak, mint egy rezgési tevékenységnek is alá van vetve, és így az átélés nagy kereke mozgásba lendül és mozgásban is marad, amíg csak a Buddha Négy Nemes Igazságát meg nem érti és meg nem valósítja.

Ebben az asztráltestben megvannak az éter vagy laya központok megfelelői és ezeken át áramlanak az étertestbe az erők és energiák, amelyekkel az előbbiekben foglalkoztunk. Ezek a központok hozzák az energiákat a hét bolygóról és a napból az asztrális szervezet minden részébe, így hozva összefüggésbe az embert a naprendszer minden részével. Ez eredményezi az ember életsorsának rögzítését, amíg csak rá nem ébred halhatatlan örökségére és így érzékennyé nem válik olyan erőkre, amelyek egyelőre - a sokaság számára - még ismeretlenek.

Ezek a formából sugároznak elő. Ezért van az, akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni egy horoszkóp leírása gyakran teljesen pontos a fejletlen és fel nem ébredt számára, s ugyanakkor teljesen hibás és eltévesztett a magasan fejlett ember esetében.

Az ember, tömegében, az amivé vágyteste teszi őt. Később "az, amiként gondolkodik". Az asztráltest vágyakozásaival, étvágyával, viselkedésével, érzéseivel és sóvárgásaival alakítja ki a fizikai testet a vonzóerők segítségével, amelyek átfolynak rajta és így tévedés nélkül vezeti el az embert vágyai beteljesítéséhez.

Ha az érzéki természet sóvárgásai uralkodóan állatiak a céljaik tekintetében, akkor egy nagyétvágyú embert kapunk, aki olyan életet él, amelyben túlzott erőfeszítéseket tesz annak kielégítésére.

Orvos válaszol

Ha a vágyakozás kényelemre és boldogságra irányult, akkor egy érzéki természetű, szépségszerető és szórakozást kedvelő ember az eredmény, aki fölött gyakorlatilag teljesen önző törekvései uralkodnak.

És így van ez a vágyak megannyi fokozatával, jóval, rosszal, átlagossal, amíg csak egy olyan irányváltás nem következik be, ami átállítja az asztrális energiákat, úgy hogy azok más felé forduljanak.

akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni

A vágy törekvéssé válik. Így bekövetkezik a születések körforgásától való megszabadulás, és az ember megszabadul a reinkarnáció kényszerétől. Akkor a horoszkóp, ahogyan azt most értelmezzük, hiábavalónak, nem igaznak és haszontalannak bizonyul, és többé a kifejezés, amit néha alkalmazni szoktak, jóllehet helytelenül: 'a lélek horoszkópja' többé nem jelent semmit.

A léleknek nincs egyéni rendeltetése, hanem belemerül az Egybe.

Kötetből kimaradt versek

Rendeltetése a csoporté és az Egészé; vágya a nagy Terv kidolgozása, akarata pedig a testetöltött Logosz dicsőítése. Szeretném javasolni a tanulóknak, hogy szerezzék meg, ha lehet, Bhagawan Das: Az érzelmek tudománya című művét. Ez egy tehetséges értekezés az asztrális és érzőtestről.

Azokkal a tényezőkkel foglalkozik, amelyek a legközelebbről érintik a jelöltet, amikor szembekerül érzelmi természete megértésének és irányításának problémájával, fejlesztése technikájának elsajátításával és azzal, kis emberi helminták új irányt adjon neki szélesebb tapasztalatok szerzése végett, valamint hogy előkészítse őt a második nagyobb beavatás vizsgáira és bővebb ismereteire, azaz a megkeresztelkedésre és végül az áramlás beindulására.

akivel rossz lehellettel kell kapcsolatba lépni

Metaforikusan szólva a tapasztalatot, amely az ösvényen előttünk áll, az alábbi ezoterikus szöveggel lehetne visszaadni: "Amikor az áramlás belép az Élet Folyójába, nyomát követni lehet egy rövid pillanatig, aztán elvész.